[sg_popup id=1756]

Layout A

ظروف ایرانی هنرهای برجسته ایرانی

بامبو بافیBamboo bafi

بامبو بافی یکی از صنایع دستی تزیینی – کاربردی ایران “بامبو بافی” نام دارد. قدمت بامبوبافی در ایران حدود ۹۰ سال است. بامبو، نوعی نی با خیزران است که دارای قطر و ضخامت های مختلف (از یک الی ده سانتیمتر) است که در...

Layout B

Layout C